Στην WHITE, χτίσαμε την ομάδα μας στην λογική του “όλοι ένα” και ενωθήκαμε από την κοινή επιθυμία να σπάσουμε τη λέξη ποιότητα σε κομμάτια και να την “επισκευάσουμε” στη βάση της. Να γεμίσουμε το κενό της με λύσεις που αναπνέουν (ανοιχτές στο τώρα και στην εξέλιξή του), που δεν αποξενώνουν, που κρατάνε τον άνθρωπο όχι απλώς κοντά, αλλά “μέσα” σε αυτό που είναι. Μια προσέγγιση για το design, που αναδεικνύει το όμορφο μέσα από το πραγματικό.

Σκεφτόμαστε για τους άλλους όπως θα θέλαμε να σκεφτούν οι άλλοι για μας, μετατρέποντας το design από εσωστρεφή αυτοσκοπό σε επικοινωνιακό κρίκο. Προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, θεωρώντας κάθε project πρόκληση, από το πιο μικρό ώς το πιο μεγάλο – είτε πρόκειται για σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, design ιστοσελίδας, δημιουργία εντύπων ή συσκευασιών.

Στην WHITE, δεν “πουλάμε” τη φιλοσοφία μας. Ανταλλάσσουμε ενέργεια. Δεν χτίζουμε τυπικές συνεργασίες ή εφήμερες σχέσεις. Δημιουργούμε δεσμούς. Γιατί η επικοινωνία δεν χρειάζεται "rocket science": είναι μια καθημερινή ιστορία που μας αφορά, που πρέπει να ειπωθεί αβίαστα, με τρόπο που όλοι θα την ακούσουν – και όλους θα τους αγγίξει. Πείτε μας τη δική σας, να τη μοιραστούμε με τον κόσμο.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας να μας γνωρίσετε.

Ελένη Σπανού
Μαρία Σπανού
Τζούλια Βήττου

--

In WHITE we “built” our team based on the idea “all are one” and we were connected on the common desire to break into pieces the word quality and to “rebuild” it from the beginning. To fill its gap with solutions which are “open” to the moment and evolving, that do not alienate, that keep people not only near but “inside” to that which “is”. An approach to design that highlights the beauty within the reality.

We think about the other people as we would like them to think about us, transforming design from being an introverted aim in itself to a communicational link. We propose integrated solutions of print and electronic communication dealing with each project, from the smallest to the largest, as a challenge – whether it is about identity, website, print or packaging design.

In WHITE we do not “sell” our philosophy. We exchange energy. We do not build “formal” associations or temporary relations. We create bonds. Because communication is not “rocket science”: it is an everyday story that concerns all of us, that has to be dealt with handily, in a way that everyone will listen and will be touched by it.

Thank you for your time in getting to know us.

Eleni Spanou
Maria Spanou
Julia Vittou
http://whitecreative.gr/archive/files/gimgs/5_144100spacew2.jpg