Ίδρυμα Υποτροφιών Fulbright
Σχεδιασμός της έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Το Πρόγραμμα Fulbright είναι ένα διεθνές πρωτοποριακό διεθνές πρόγραμμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών ανταλλαγών. Θεσμοθετήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1946 από τον J. William Fulbright, γερουσιαστή του Arkansas. Το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες και Αμερικανούς πολίτες, για να σπουδάσουν, να διδάξουν ή να πραγματοποιήσουν έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα αντίστοιχα.


--

Fulbright Foundation
Design of the visual communication

The Fulbright Program is the premier international educational exchange program in the world. It was established in the United States in 1946 by Senator J. William Fulbright of Arkansas. The Fulbright Foundation in Greece offers scholarships to Greek and American citizens to pursue a wide variety of educational projects.