Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Σχεδιασμός ταυτότητας
για την ημερίδα «Προϊόντα ελληνικής γης»

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο. Aποτέλεσε τόπο συνάντησης φορέων και προσώπων, που εμπλέκονται στην αγροδιατροφική αλυσίδα (παραγωγοί, µεταποιητές, καταναλωτές) και μοιράζονται τις ίδιες σκέψεις και προβληματισμούς για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας: την προστασία της υγείας του καταναλωτή και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.


--

Hellenic Ministry of Rural Food Development
Identity design for the one day event
with the subject “Products of the Greek land”

The one day event took place at the Zappeion Megaro and was the meeting point of all the people that are engaged in the rural food chain (producers, transformers, consumers) and share the same ideas and concerns about the future of the Greek agriculture: the consumers’ health and the strengthening of the Greek economy.