Γιώργος Γραμματικάκης
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Ο Γιώργος Γραμματικάκης είναι Φυσικός, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τον Μάιο του 2014 εκλέχτηκε Ευρωβουλευτής
με το Ποτάμι.


www.grammatikakis.gr