Το Μέλλον είναι Εδώ:
Εξελίσσοντας τη Στρατηγική,
τον Προγραμματισμό και την Επικοινωνία
Μουσείων και Πολιτιστικών Οργανισμών

Σχεδιασμός Έντυπης και Ηλεκτρονικής Προώθησης

Ημερίδα για τα μουσεία που συνδιοργανώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά από το Μουσείο Μπενάκη, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το Βρετανικό Συμβούλιο, εξέτασε τις εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές που επηρεάζουν τα μουσεία και τους πολιτιστικούς φορείς. Διευθυντές μουσείων, επιμελητές και καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, συναντήθηκαν για να συζητήσουν το μέλλον του μουσείου και το μουσείο του μέλλοντος.

--

The Future is Now:
Evolving Museum Strategy,
Programming and Communication


The fourth installment of the Museum Conference co-organized by the Benaki Museum, the U.S. Embassy in Athens and the British Council, will examine the shifts – both internal and external – that museums and cultural institutions experience. Museum managers, curators and artists from Greece, the UK and the U.S. will meet to discuss the future of the museum and the museum of the future.