Τα Μουσεία Είμαστε Εμείς:
Διευρύνοντας τον Ρόλο των Μουσείων
και των Πολιτιστικών Οργανισμών στην Κοινωνία

Σχεδιασμός Έντυπης και Ηλεκτρονικής Προώθησης

Η 5η Ημερίδα για τα Μουσεία που διοργανώθηκε από το Μουσείο Μπενάκη, την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα και το British Council. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία εξέτασαν τους τρόπους με τους οποίους μουσεία και πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες αλλαγής στην κοινωνία.