Ελαιώνες Ταγκαλάκη
Σχεδιασμός ετικέτας για συσκευασίες λαδιού

Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο “Ελαιώνες Ταγκαλάκη” είναι 100% Μεσσηνιακό προϊόν, κορυφαίας ποιότητας, ιδιαίτερα ξεχωριστό σε γεύση, άρωµα και θρεπτικές ιδιότητες.

--

Tagalakis Olive Groves
Packaging design for olive oil

The extra virgin olive oil “Elaiones (Olive Groves) Tagalakis” is 100% Messinian product of top quality, particularly distinct in flavor, smell and nutritional properties.