Δρόμοι σύνθεσης
Σχεδιασμός αφισών για την επικοινωνία σεμιναρίων

Μια Διεθνής ΜΚΟ, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, συνδεδεμένη μέσω του αναδόχου της Institute of Global Education με το ECOSOC του Ο.Η.Ε. Είναι ο φορέας που υλοποιεί, στηρίζει & ενισχύει την “Ενάργεια”, ένα Διεθνές Πνευματικό Κέντρο, ένα Σχολείο Ειρήνης του ΟΗΕ, μια πανεπιστημιακή έδρα πάνω στην Οικοψυχολογία καθώς και μια οικοκοινότητα ενεργών πολιτών, στο Χόρτο Πηλίου.

--

Pathways to Synthesis
Design of seminars’ communication

The organisation “Pathways to Synthesis” is an I.NGO of an educational character, an affiliated member of the Institute of Global Education. It is the body that materialises, supports and reinforces “Enargeia” an International Spiritual Center, a pilot School in Hellas (Greece) of the Robert Muller International Schools , a Chair on ECONATURE PROJECT under the auspices of the Institute of Global Education (member on the roster of the ECOSOC in U.N) , an open living Center and community (ecovillage) of active citizens.