Αποστολία Παπαδαμάκη
Έντυπη επικοινωνία των παραστάσεων “Superlux” και “Manual”,
της ομάδας χορού Quasi Stellar της χορογράφου Αποστολίας Παπαδαμάκη

“Superlux”
Μία παράσταση που επικεντρώνεται στη σχέση ανάμεσα στα δύο φύλα. Ερμηνεύτηκε από τους Μαρκέλλα Μανωλιάδη και Δημήτρη Καμινάρη. H πρεμιέρα δόθηκε στο Λίβερπουλ και ακολούθησε σειρά παραστάσεων στην Αθήνα, στο θέατρο Θησείον.

Φωτογραφία: Μιχάλης Κλουκίνας

“Μanual” Εγχειρίδιο για να αλλάξουμε τον κόσμο
Η παράσταση ανέβηκε στο θέατρο Βadminton, στο πλαίσιο της έναρξης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ένα πειραματικό έργο με την συμμετοχή 24 νέων ηθοποιών, μουσικών και χορευτών.

--

Apostolia Papadamaki
Design of the performances’ communication “Superlux” και “Manual”
for Quasi Stellar dancetheatre, founded by Apostolia Papadamaki

“Superlux”
A dance performance focused on the relationship between a man and a woman. Performed by Markella Manoliadi and Dimitris Kaminaris. The opening was held in Liverpool followed by a number of performances in Athens, in Thission theater.

Photo: Michalis Klukinas

“Μanual” Ηand Βook for the change of the world
A performance held in the Badminton theater, in the context of the opening of European Youth’s Week organised by the Secretary General of Youth. An experimental play with the participation of 24 young actors/actresses, musicians and dancers.