Θέατρο Σκιών
Σχεδιασμός λογοτύπου, σειράς αφισών,
κασετίνας DVD και λευκώματος
για την ιστορία του Θεάτρου Σκιών στην Ελλάδα

Δόθηκε σαν ένθετο δώρο στους αναγνώστες
της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.

--

Shadow Theater
Logo, posters, DVD case and book design
for the history of Greek Shadow Theater

It was included in the newspaper Eleftheros Typos
and was offered as a present to its readers.