Μίκης Θεοδωράκης 85 χρόνια - Άξιος εστί
Σχεδιασμός της δεύτερης έκδοσης
του βιβλίου του Γεώργιου Μαλούχου

Ο συνθέτης αφηγείται τη ζωή του στον Γεώργιο Π. Μαλούχο και μιλά για την ιστορία της νεότερης Ελλάδας από τον Μεσοπόλεμο στη Χρεοκοπία.

--

Mikis Theodorakis 85 years
Design of the second publication
of the book by Georgios Malouhos

The composer talks to Georgios Malouhos about his life and the history of Greece from the interwar period to the default.