Κέντρο Κιναισθητικής Νοημοσύνης
Σχεδιασμός ιστοσελίδας

Ιδρύθηκε από την Μαρία Καρακωστάνογλου, εξειδικευμένη κινησιολόγο, εκπαιδεύτρια Brain Gym / εκπαιδευτικής κινησιολογίας και 3 in 1 concepts facilitator. Το Κέντρο Κιναισθητικής Νοημοσύνης είναι ένας χώρος, όπου το σώμα και η σοφία του βρίσκουν τρόπο έκφρασης, ώστε το συναίσθημα και ο νους να εκφραστούν αποτελεσματικά, αβίαστα και παραγωγικά.

--

Center of Kinesthetic Intelligence
Website design

Founded by Maria Karakostanoglou, a specialized kinesiologist , Brain Gym/educational kinesiology trainer and 3in1 concepts facilitator.
The Center is a place where the body and its wisdom find a mode of expression so the emotions and the mind can express themselves in an effective, natural and productive way.

www.kinesiology.gr